bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań w odniesieniu do świec używanych w pomieszczeniach zamkniętych RAL-GZ 041/2

2-1 Zakres stosowania

Niniejsze specyfikacje kontroli jakości i badań obejmują świece używane w pomieszczeniach zamkniętych. Świece palą się w pojemniku wykonanym na przykład z metalu, szkła lub plastiku. Pojemnik zapobiega wydostawaniu się masy palnej.

Świece Maxilight mają w większości cylindryczny kształt i standardowe wymiary między 55 a 60 mm średnicy i między 20 a 30 mm wysokości.

Świece Maxilight mogą mieć także inne nazwy handlowe, np. świece jumbo, medilights, świece dekoracyjne itp.

W ramach niniejszego zakresu stosowania „Świece” muszą spełniać wymogi Znaku jakości dla świec.

Geltungsbereich

2-2 Specyfikacje jakościowe

2-2.1 Wygląd / ustawienie knota

Aussehen / Dochtanordnung

Inspekcja bez pomocy technicznych nie powinna ujawnić jakichkolwiek nieczystości masy palnej.

Knot musi być umiejscowiony centralnie. Wyjątek: świece wieloknotowe.

2-2.2 Pojemnik

Behältnis

Masa palna świecy znajduje się w sztywnym pojemniku. Pojemnik nie może być w znacznym stopniu zdeformowany, uszkodzony lub nadpalony.

2-2.3 Właściwości spalania

Masa palna musi się palić bez wydzielania widocznej sadzy.

Po zgaszeniu świecy końcówka knota jarzy się przez pewien czas. Jest to normalne zjawisko, związane z wytworzeniem pewnej ilości dymu. Proces ten powinien się zakończyć w ciągu 20 sekund.

Płomień może samoczynnie zgasnąć na koniec spalania świecy wyłącznie wtedy, kiedy w pojemniku pozostaje już tylko niewielka ilość masy palnej.

Brennverhalten
Brennverhalten
Brennverhalten

2-3 Specyfikacje dotyczące badań

2-3.1 Pojemnik

2-3.1.1 Wszystkie pojemniki:

Inspekcja wizualna

2-3.1.2 Pojemniki wykonane z surowca organicznego, w szczególności z plastiku

Test zgodny z ASTM F2417 – 11 (5.4) (test łatwopalności pojemnika plastikowego) (uproszczony w następujący sposób: pojemniki poddaje się działaniu określonego płomienia przez 10 sekund; po kolejnych 30 sekundach płomień musi zgasnąć).

2-3.2 Warunki spalania

Na potrzeby kontroli spalania pomieszczenie kontrolne powinno mieć temperaturę od 20°C do 25°C.

W pomieszczeniu nie powinno być przeciągów.

Proces spalania powinien odbywać się na powierzchni niepalnej i odpornej na wysokie temperatury. Przewodność cieplna tej powierzchni powinna być możliwie najniższa, aby jej wpływ na właściwości spalania świecy był jak najmniejszy. Powierzchnie z metalu lub kafelków nie są w związku z tym właściwe do palenia na nich świec.

2-3.3 Cykle spalania

na temat świec Maxilight

  • 4 h spalania, minimum 1 h przerwy, spalanie do momentu samoczynnego wygaśnięcia.
  • W przypadku świec o czasie palenia nieprzekraczającym 12 h:
  • 3 h spalania, pomiar czasu dymienia, niezwłoczne ponowne zapalenie, spalanie do momentu samoczynnego wygaśnięcia.
  • W przypadku pozostałych świec:
  • 4 h spalania, minimum 1 h przerwy, powtarzanie czynności do momentu samoczynnego wygaśnięcia.

W przypadku pozostałych świec:

  • 4 h spalania, pomiar czasu dymienia, minimum 1 h przerwy, powtarzanie czynności do momentu samoczynnego wygaśnięcia.

2-3.4 Właściwości sadzy

Ocena właściwości sadzy na podstawie dwóch kryteriów

a) Kryterium wizualne

Rußverhalten
Brak widocznej emisji sadzywymóg spełniony
Świeca wytwarza dym z sadząwymóg niespełniony

2-3.5 Dymienie

Brenndauer

2-3.6 Masa palna pozostająca po spalaniu

Brennmassenrückstand

2-3.7 Czas spalania

Brenndauer

2-4 Ocena całościowa

Gesamtbeurteilung
Gesamtbeurteilung
Award Certificate
Test Report
RAL Gütezeichen für Kerzen
RAL Quality Mark for Candles