bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Znak jakości RAL dla świec

RAL Gütezeichen für Kerzen

Gütegemeinschaft Kerzen e.V. (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Świec) prowadzi pod nadzorem DEKRA obiektywne badania oraz nadzór w celu zapewnienia:

 • Wysokiego standardu jakości

 • Wysokiej wartości użytkowej

 • Bezpieczeństwa (nigdy nie należy jednak pozostawić zapalonych świec bez dozoru!)

I co nie mniej ważne: nasze wymogi dotyczące składników są dużo bardziej surowe niż te określone przez prawo na świecie.

Korzyści dla konsumenta:

 • Świece opatrzone znakami jakości nie wytwarzają widocznego dymu ani sadzy

  DEKRA zbadała te właściwości świec zgodnie ze specyfikacjami badań opracowanymi przez Gütegemeinschaft Kerzen e.V. Warunki kontroli odpowiadały normalnemu użytkowaniu w pomieszczeniach zamkniętych bez przeciągów.

 • Świece ze znakami jakości dobrze się palą – do samego końca

  Świece palą się równo i nie kapią. Klient ma gwarancję, że określony czas spalania świecy zostanie zachowany.

 • Świece ze znakami jakości są niezawodne

  Nasze świece wyróżniają się na tle innych wyglądem, kształtem, odcieniem, wymiarami i jakością knota, co decyduje o niezmiennej satysfakcji konsumentów.

 • Świece ze znakami jakości nie mają negatywnego wpływu na zdrowie

  Wynika to z nałożonych przez nas surowych limitów zawartości szkodliwych substancji. Limity te podlegają regularnym kontrolom, ich nieprzekraczanie gwarantuje ponadto certyfikowany system zarządzania jakością w łańcuchu dostaw. Dla konsumentów oznacza to: brak zawartości WWA, metali ciężkich, siarki itp. Dotyczy to wszystkich świec oraz składników świec takich jak materiały palne, barwniki, lakiery, knoty, substancje zapachowe.

Które produkty mogą być opatrzone znakiem jakości RAL dla świec?

Świece mogą zostać opatrzone europejskim znakiem jakości „znak jakości RAL dla świec” wyłącznie pod warunkiem, że producent pomyślnie przeszedł procedurę przyjęcia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Świec. DEKRA może wtedy rozpocząć badanie świec takiego producenta. DEKRA opracowuje raport z badania, które dana świeca opatrzona znakiem jakości przeszła pozytywnie. Aby zapewnić uczciwość i rzetelność wyników, DEKRA co miesiąc bada próbki pochodzące z rynku.

Gütegemeinschaft Kerzen e.V. ustanowiło Normę dla świecy RAL o skali światowej

„Znak jakości dla świec” to znak jakości RAL: Niemiecki Instytut Zapewniania Jakości i Znakowania RAL („RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.”) odpowiada za zapewnienie właściwego stosowania znaków jakości RAL. Instytut dokładnie i konkretnie opisuje specyfikacje badań kontrolnych, dążąc do tego, żeby znaki jakości RAL rzeczywiście były równoznaczne z ponadprzeciętną jakością. RAL uznało „znak jakości dla świec” w sierpniu 1997 roku.

„Znak jakości dla świec” przyznaje Gütegemeinschaft Kerzen e.V.: posiada go aktualnie 38 producentów europejskich (19 spośród nich ma siedzibę w Niemczech). Łącznie odpowiadają one za sporo ponad 50% całkowitej europejskiej produkcji wynoszącej 650 tys. ton rocznie. Norma tego znaku jakości jest powszechnie uznawaną normą w branży. Stała się ona wzorem dla europejskiej normy EN 15426.

W „Normie dla świecy RAL” określono jednak jedynie wymogi. Znak towarowy znak jakości RAL dla świec, obejmujący kompleksowy system badań kontrolnych i nadzoru prowadzonych przez bezstronne DEKRA Testing and Certification, jest gwarancją spełnienia przez każdą opatrzoną nim świecę wymogów „Normy dla świecy RAL”.