bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Piktogramy dotyczące bezpiecznego korzystania ze świec

You can download candle labels and information on what these mean here.

Ogólny symbol ostrzeżenia.Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru.Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.Zawsze zachowuj odstęp minimum XX cm pomiędzy płonącymi świecami.
(XX oznacza minimalny bezpieczny odstęp zalecany przez producenta.)
Nie stawiaj zapalonej świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu.Nie umieszczaj świec w przeciągach.
PobierzPobierzPobierzPobierzPobierzPobierz
Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła.Zawsze stawiaj świece pionowo.Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia.Zawsze używaj świecznika.Oczyszczaj warstwę stopionego wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się one zapalić.
PobierzPobierzPobierzPobierzPobierzPobierz
Podgrzewaczy używaj tylko w pojemnikach i podgrzewaczach z odpowiednią wentylacją.Nie poruszaj zapalonej świecy.Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ świece tego rodzaju topią się w trakcie palenia.Nigdy nie używaj płynów do gaszenia płomienia.
PobierzPobierzPobierzPobierz
Ogólny symbol ostrzeżenia.
Pobierz
Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru.
Pobierz
Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.
Pobierz
Zawsze zachowuj odstęp minimum XX cm pomiędzy płonącymi świecami.
(XX oznacza minimalny bezpieczny odstęp zalecany przez producenta.)
Pobierz
Nie stawiaj zapalonej świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu.
Pobierz
Nie umieszczaj świec w przeciągach.
Pobierz
Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła.
Pobierz
Zawsze stawiaj świece pionowo.
Pobierz
Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.
Pobierz
Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia.
Pobierz
Zawsze używaj świecznika.
Pobierz
Oczyszczaj warstwę stopionego wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się one zapalić.
Pobierz
Podgrzewaczy używaj tylko w pojemnikach i podgrzewaczach z odpowiednią wentylacją.
Pobierz
Nie poruszaj zapalonej świecy.
Pobierz
Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ świece tego rodzaju topią się w trakcie palenia.
Pobierz
Nigdy nie używaj płynów do gaszenia płomienia.
Pobierz
RAL Quality Mark for Candles

RAL Gütezeichen für Kerzen

Znak jakości RAL dla świec

Przyznawany świecom o wyjątkowo wysokiej jakości przez Europäischen Gütegemeinschaft e.V. (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości).